طرح سوال از دکتر غلامرضا آذرنیا متخصص متخصص ارتوپدی
avatar-155031096140039.jpg
من دکتر غلامرضا آذرنیا متخصص ارتوپدی نهایتاً طی 3 ساعت آینده سوال شما را مطالعه میکنم و تا زمان دریافت پاسخ کامل، پاسخگوی سوالات شما در مورد موضوع این مشاوره خواهم بود.

   
اعمال

بارگشت مبلغ مشاوره در صورت عدم رضایت

20,000

تومان کمتر از ویزیت حضوری پرداخت کردید.

کرونا، گرما، آلودگی و معطلی در مطب را تجربه نکنید.