طرح سوال از دکتر فاطمه طاهریان متخصص متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
c5sL0Rm5Qfnw0r0z5L7Z1600874795.jpeg
من دکتر فاطمه طاهریان متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات) نهایتاً طی 1 ساعت آینده سوال شما را مطالعه میکنم و تا زمان دریافت پاسخ کامل، پاسخگوی سوالات شما در مورد موضوع این مشاوره خواهم بود.

   
اعمال
مشاور انتخابی شما با وجود رضایت بالای بیمارانشان، مشاوره ها را زودتر از میانگین سایر مشاوران خاتمه می دهند.

بارگشت مبلغ مشاوره در صورت عدم رضایت

30,000

تومان کمتر از ویزیت حضوری پرداخت کردید.

کرونا، گرما، آلودگی و معطلی در مطب را تجربه نکنید.