بیماری ها

توصیه های مهم برای بیماران پارکینسون

avatar-154529611135877.jpg
دکتر راحله علیمرادزاده

1556701070-mmZIg.JPG

بیماران مبتلا به پارکینسون دچار کمبود دوپامین در مغز هستند. دوپامین عامل مهم برای عملکرد اعضای بدن و اعصاب محیطی است و تمرینات ورزشی منظم می تواند منجر به افزایش تولید این هورمون در بدن شود.

انجام نکات زیر برای بیماران پارکینسون مفید است:

1)حتما ورزش کنید. بیمارانی که در طول هفته ورزش با شدت زیاد انجام می دهند، پیشرفت بیماری را کاهش می دهند.

2)ورزش های هوازی مثل شنا و پیاده روی و استقامتی را همزمان انجام دهید.

3)ورزش را با میزان کم شروع کنید، مثلا روزی 10 دقیقه و به تدریج زمان را افزایش دهید.

4)رو به دیوار بایستید، پاهایتان را به اندازه عرض شانه باز کنید، دستها را به دیوار تکیه دهید و آرام به سمت جلو متمایل شوید تا کشش در شانه هایتان را حس کنید و 10 ثانیه در این وضعیت بمانید.

5)صاف روی یک صندلی بنشینید و دست چپ را بالای سرتان ببرید به سمت راست بکشید تا عضلات سمت چپ بدنتان کشیده شود این وضعیت را تا ده ثانیه حفظ کنید و مجددا صاف شوید. برای سمت مقابل هم انجام دهید.

6)روی یک تخت صاف و سفت دراز بکشید، زانوی پای راست را خم کنید و کف همان پا را روی سطح تخت قرار دهید و پای دیگر را از لبه تخت آویزان کنید و پشتتان را به تخت فشار دهید عضلات پا را از زانو به پایین شل کنید تا عضلات باسن کشیده شوند این وضعیت را 10 ثانیه حفظ کنید و همین حرکات را سمت مقابل هم انجام دهید.

7)برای ورزش های قدرتی می توانید از فعالیت هایی مثل باغبانی و یا جارو زدن بهره گیرید.

8)روی یک صندلی بنشینید یک پا را به سمت جلو صاف کنید و چند ثانیه آنرا نگه دارید و سپس پایین بیاورید و سمت مقابل هم تکرار کنید.

9)در حالت نشسته یا ایستاده یک وزنه سبک را دست تان بگیرید و آن را تا جایی که امکان دارد بالا و پایین بیاورید و در سمت مقابل هم این حرکت را تکرار کنید.

10)پشت یک صندلی بایستید و با دست آن را نگه دارید روی انگشت پای سمت راست بلند شوید و دوباره روی زمین قرار دهید و برای سمت مقابل هم تکرار کنید.

11)روزانه در مقابل آینه چندین بار بخندید اخم کنید ابروها را بالا ببرید و سوت بزنید.

12)روزانه با حضور یک همراه و مراقب در حد امکان روی یک پا بایستید و سعی کنید تعادل تان را حفظ کنید و بعد در سمت مقابل هم همین حرکت را تکرار کنید.

13)روی سطوح ناهموار مثل سواحل سنگی قدم بزنید.

14)در زمان انجام کلیه تمرینات ورزشی بهتر است یک مراقب در کنارتان باشد تا در صورت عدم تعادل مانع از سقوط تان شود.

مشاوره با پزشک