نوبت دهی اینترنتی
P
یزد، يزد، خیابان امام خمینی، کوچه برخوردار، روبروی مسجد برخوردار، کلینیک دکتر اخوان (مسیر یابی)
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 07:30 صبح الی 22:00
یک شنبه ها : از ساعت 07:30 صبح الی 22:00
دوشنبه ها : از ساعت 07:30 صبح الی 22:00
سه شنبه ها : از ساعت 07:30 صبح الی 22:00
چهارشنبه ها : از ساعت 07:30 صبح الی 22:00