فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۷
متخصص قلب و عروق
۱۳۹۴
دارای بورد تخصصی