نوبت دهی اینترنتی
P
گیلان، رشت، چهار راه گلسار، ابتدای کوچه حق شناس، جنب انجمن داروسازان، ساختمان آبان، طبقه 4 (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32111151 013
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00