نوبت دهی اینترنتی
P
اصفهان، خیابان جابر انصاری، جنب داروخانه دکتر قیصری، کلینیک مریم (مسیر یابی)
تلفن تماس : 36036 031
ساعات پاسخدهی تلفن ها
یک شنبه ها : از ساعت 16:30 الی 19:30
دوشنبه ها : از ساعت 16:30 الی 19:30
سه شنبه ها : از ساعت 16:30 الی 19:30