اطلاعات تماس و نوبت دهی تمامی محل ها
خدمات دکتر صدیقه آذری
  • زایمان
  • مراقبت های دوران بارداری
  • درمان عفونت ادراری
  • درمان عفونت لگن
  • درمان آندومتریوز
  • درمان تبخال تناسلی
مشاهده لیست تمام خدمات
آخرین سوالات پاسخ داده شده
دکتر صدیقه آذری
پرده کارت
دکتر صدیقه آذری
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر صدیقه آذری
احتمال حاملگی
دکتر صدیقه آذری
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر صدیقه آذری
زنان
دکتر صدیقه آذری
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر صدیقه آذری
احتمال حاملگی
دکتر صدیقه آذری
متخصص زنان، زایمان و...

قبل