دکتر علی باباشاهی
دکتر علی باباشاهی شماره نظام پزشکی (81282)
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب) و فلوشیپ ستون فقرات

تهران

اطلاعات تماس و نوبت دهی
خدمات دکتر علی باباشاهی
  • درمان تشنج (صرع)
  • درمان کیست کلوئید
  • درمان کیست آراکنوئید مغز
  • درمان تومورهای هیپوفیز
  • درمان بی ثباتی ستون فقرات
  • درمان تومورهای نخاعی
مشاهده تمامی خدمات
آخرین سوالات پاسخ داده شده
دکتر علی باباشاهی
ضرورت یا عدم ضرورت جراحی ...
دکتر علی باباشاهی
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب) و فلوشیپ ستون فقرات
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز...

قبل  

دکتر علی باباشاهی
تنگی کانال
دکتر علی باباشاهی
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب) و فلوشیپ ستون فقرات
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز...

قبل  

دکتر علی باباشاهی
داروی ضد اضطراب
دکتر علی باباشاهی
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب) و فلوشیپ ستون فقرات
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز...

قبل  

دکتر علی باباشاهی
انسفالیت
دکتر علی باباشاهی
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب) و فلوشیپ ستون فقرات
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز...

قبل  

دکتر علی باباشاهی
درد و پرش عضلات
دکتر علی باباشاهی
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب) و فلوشیپ ستون فقرات
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز...

قبل  

دکتر علی باباشاهی
پیوند عصب
دکتر علی باباشاهی
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب) و فلوشیپ ستون فقرات
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز...

قبل  

دکتر علی باباشاهی
مغزواعصاب
دکتر علی باباشاهی
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب) و فلوشیپ ستون فقرات
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز...

قبل  

دکتر علی باباشاهی
ستون فقرات
دکتر علی باباشاهی
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب) و فلوشیپ ستون فقرات
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز...

قبل  

دکتر علی باباشاهی
جراحی باز دیسک کمر
دکتر علی باباشاهی
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب) و فلوشیپ ستون فقرات
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز...

قبل  

دکتر علی باباشاهی
میگرن
دکتر علی باباشاهی
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب) و فلوشیپ ستون فقرات
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز...

قبل