دکتر شیرین باجغلی
دکتر شیرین باجغلی
اصفهان
شماره نظام : 86994
نوبت دهی اینترنتی
P
اصفهان، توحید جنوبی، مجتمع ژیوار، طبقه 3 (مسیر یابی)
تلفن تماس : 31310374 031
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 13:00
یک شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 13:00
دوشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 13:00
چهارشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 13:00