نوبت دهی اینترنتی
P
همدان، كبودر اهنگ، خیابان شهدا، میدان توحید (مسیر یابی)
تلفن تماس : 35224554 081
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00