فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۸
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص پوست، مو و زیبایی
۱۳۷۹
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای بورد تخصصی