دکتر شقایق برزگر
دکتر شقایق برزگر شماره نظام پزشکی (120285)
متخصص زنان، زایمان و نازایی

البرز ، کرج

فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۶
دانشگاه علوم پزشکی تهران
متخصص زنان، زایمان و نازایی
۱۳۹۱
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای بورد تخصصی