دکتر شقایق برزگر
دکتر شقایق برزگر شماره نظام پزشکی (120285)
متخصص زنان، زایمان و نازایی

البرز ، کرج

دکتر شقایق برزگر
عفونت
دکتر شقایق برزگر
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر شقایق برزگر
ویروس hpv
دکتر شقایق برزگر
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر شقایق برزگر
بکارت
دکتر شقایق برزگر
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر شقایق برزگر
خونریزی
دکتر شقایق برزگر
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر شقایق برزگر
مشکل قاعدگی
دکتر شقایق برزگر
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر شقایق برزگر
سقط و بکارت
دکتر شقایق برزگر
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر شقایق برزگر
مشکلات پریودی
دکتر شقایق برزگر
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر شقایق برزگر
ذخیره تخمکی
دکتر شقایق برزگر
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر شقایق برزگر
تیر کشیدن بالای معده...
دکتر شقایق برزگر
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر شقایق برزگر
شیاف پرژسترون یا سیک...
دکتر شقایق برزگر
متخصص زنان، زایمان و...

قبل