دکتر شقایق برزگر
دکتر شقایق برزگر شماره نظام پزشکی (120285)
متخصص زنان، زایمان و نازایی

البرز ، کرج

دکتر شقایق برزگر
تخمدان پلی کیستیک
دکتر شقایق برزگ...
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر شقایق برزگر
نحوه مصرف قرص ضد بار...
دکتر شقایق برزگ...
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر شقایق برزگر
زایمان
دکتر شقایق برزگ...
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر شقایق برزگر
تپش قلب و احساس سنگی...
دکتر شقایق برزگ...
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر شقایق برزگر
خونریزی
دکتر شقایق برزگ...
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر شقایق برزگر
درد کنار سینه ی سمت ...
دکتر شقایق برزگ...
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر شقایق برزگر
ازمایش
دکتر شقایق برزگ...
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر شقایق برزگر
اختلال هورمونی
دکتر شقایق برزگ...
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر شقایق برزگر
زانو درد
دکتر شقایق برزگ...
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر شقایق برزگر
زنان
دکتر شقایق برزگ...
متخصص زنان، زایمان و...

قبل