مکان های من
P
البرز، کرج، چهارراه طالقانی، طالقانی شمالی، کوچه سالیان، ساختمان آترا، طبقه اول
تلفن تماس : 34472036 026 - 09211436358 026
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
جهت مشاهده مسیر توصیه شده و وضعیت ترافیک، مبدا خود رامشخص نمایید: