نوبت دهی اینترنتی
P
کرمان، شهر بابك، بلوار جهاد، بیمارستان ولیعصر (مسیر یابی)
تلفن تماس : 34115002 034
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 18:00
یک شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 18:00
دوشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 18:00
سه شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 18:00
چهارشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 18:00
پنج شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 18:00