دکتر مسعود دهقانی
دکتر مسعود دهقانی شماره نظام پزشکی (53238)
فوق تخصص روماتولوژی

تهران

خدمات قابل ارائه توسط دکتر مسعود دهقانی
درمان آرتریت زانو
درمان آرتریت دست
درمان آرتریت انگشتان دست
درمان آرتریت کمر
درمان روماتیسم کمر
درمان آرتریت پا
درمان آرتریت مچ پا
درمان آرتریت پسوریازیس
درمان آرتریت روماتوئید