نوبت دهی اینترنتی
P
خوزستان، دزفول، دزفول، خیابان نشاط، مجتمع پزشکی دکتر یزدانی، طبقه اول (مسیر یابی)
تلفن تماس : 42232227 061
ساعات پاسخدهی تلفن ها
دوشنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00
سه شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00
چهارشنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00

P
البرز، کرج، میدان شهدا، خیابان بهار، کوچه شهید طاهری، ساختمان 5 (مسیر یابی)
تلفن تماس : 2261094 026
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 11:00 صبح الی 18:00
یک شنبه ها : از ساعت 11:00 صبح الی 18:00