اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

بیمارستان امام رضا

تهران، خیابان فاطمی غربی،خیابان اعتماد زاده

86096350 021

دوشنبه ها از ساعت 08:00 صبح تا ساعت 11:00 صبح

خدمات قابل ارائه
 • عمل زیبایی بینی
 • درمان فلج عصب صورتی
 • درمان سینوزیت
 • درمان پارگی پرده گوش
 • جا انداختن بینی شکسته
 • درمان اختلالات بویایی
 • درمان اختلالات تعادلی
 • درمان اختلالات بلع
 • درمان رینیت آلرژیک
 • درمان رینیت غیر آلرژیک
 • درمان حساسیت فصلی
 • درمان چسبندگی گوش
آخرین سوال و جواب های عمومی دکتر حسام اسکندرزاده
مجموع 2 مورد.
دکتر حسام اسکندرزاده
سرگیجه داعم
دکتر حسام اسکندرزاده
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

قبل  

دکتر حسام اسکندرزاده
بینی
دکتر حسام اسکندرزاده
متخصص گوش، حلق و بینی
متخصص گوش، حلق و بینی

قبل