دکتر حسام اسکندرزاده
دکتر حسام اسکندرزاده
تهران
شماره نظام : 151441
نوبت دهی اینترنتی
P
تهران، خیابان فاطمی غربی،خیابان اعتماد زاده (مسیر یابی)
تلفن تماس : 86096350 021
ساعات پاسخدهی تلفن ها
دوشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 11:00 صبح