دکتر یوسف فلاح
دکتر یوسف فلاح
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی دست
تهران
شماره نظام : 91790
اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

کلینیک دانشگاه تهران

تهران، تهران ،میدان انقلاب ،خیابان 16 آذر ، کلینیک دانشگاه تهران

09332662962

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 تا ساعت 22:00

خدمات قابل ارائه
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
آخرین سوالات دکتر فلاح
مجموع 3 مورد.
دکتر یوسف فلاح
شکستگی انگشت دست
دکتر یوسف فلاح
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی دست
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جر...

دکتر یوسف فلاح
سلام دردارنج دارم
دکتر یوسف فلاح
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی دست
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جر...

دکتر یوسف فلاح
دیسک گردن و گیر افتادن عص...
دکتر یوسف فلاح
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی دست
متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جر...