دکتر مرتضی فلاح پور
دکتر مرتضی فلاح پور
تهران
شماره نظام : 98485
مشاوره متنی 17,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 14 ساعت
مشاوره ویدئویی 35,000 تومان اولین وقت آزاد 1 مرداد
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۲
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص بیماری های کودکان
۱۳۸۸
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
۱۳۹۳
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای بورد فوق تخصصی
نفر سوم بورد تخصصی کشور
نفر دوم بورد فوق تخصصی کشور
هیات علمی و استادیار دانشگاه
عضو آکادمی آلرژیستهای آمریکا
عضو آلرژیستهای سازمان آلرژی جهانی