دکتر علی غفاری مقدم

دکتر علی غفاری مقدم

فوق تخصص نفرولوژی
برخی از خدمات
  • پیوند کلیه
  • درمان سنگ کلیه
  • درمان نارسایی کلیه
  • تشخیص نارسایی کلیه
  • دیالیز
  • درمان فشار خون
  • درمان گلومرولونفریت