دکتر علی غفاری مقدم
دکتر علی غفاری مقدم
فوق تخصص نفرولوژی
تهران
شماره نظام : 46721
مشاوره متنی 30,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 روز
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۲
دانشگاه علوم پزشکی تهران
متخصص داخلی
۱۳۷۶
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص نفرولوژی
۱۳۷۹
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای بورد فوق تخصصی