دکتر علی غفاری مقدم
دکتر علی غفاری مقدم
فوق تخصص نفرولوژی
تهران
شماره نظام : 46721
مشاوره متنی 30,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 1 روز
مشاوره ویدئویی 50,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
دکتر علی غفاری مقدم
پیوند کلیه
دکتر علی غفاری مقدم
فوق تخصص نفرولوژی
فوق تخصص نفرولوژی

دکتر علی غفاری مقدم
فشار خون بالا
دکتر علی غفاری مقدم
فوق تخصص نفرولوژی
فوق تخصص نفرولوژی