اطلاعات تماس و نوبت دهی

بیمارستان قائم

گیلان، رشت، بلوار شهید افتخاری،بیمارستان قائم

33565011 013

سه شنبه ها و پنج شنبه ها از ساعت 10:00 صبح تا ساعت 14:00

خدمات قابل ارائه
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
آخرین سوال و جواب های عمومی دکتر بابک طلوع قمری
مجموع 3 مورد.
دکتر بابک طلوع قمری
درد آرنج دست چپ
دکتر بابک طلوع قمری
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل  

دکتر بابک طلوع قمری
درد و تورم زیر انگشت شست ...
دکتر بابک طلوع قمری
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل  

دکتر بابک طلوع قمری
دیسک گردن
دکتر بابک طلوع قمری
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل