اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

بیمارستان قائم

گیلان، رشت، بلوار شهید افتخاری،بیمارستان قائم

33565011 013

سه شنبه ها و پنج شنبه ها از ساعت 10:00 صبح تا ساعت 14:00

خدمات قابل ارائه
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
آخرین سوال و جواب های عمومی دکتر بابک طلوع قمری
مجموع 3 مورد.
دکتر بابک طلوع قمری
کمردرد
دکتر بابک طلوع قمری
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل  

دکتر بابک طلوع قمری
درد پا
دکتر بابک طلوع قمری
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل  

دکتر بابک طلوع قمری
دیسک کمر
دکتر بابک طلوع قمری
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل