اطلاعات تماس و نوبت دهی

بیمارستان شهدا

فارس، ني ريز، خیابان آیت اله طالقانی ، فلکه فلسطین

53830111 071 [ الان می توانید تماس بگیرید ]

شنبه تا پنج شنبه از ساعت 13:00 تا ساعت 21:00

خدمات قابل ارائه
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
آخرین سوال و جواب های عمومی دکتر رضا قشقایی
هیچ سوال قابل نمایشی وجود ندارد