اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

مطب دکتر گلدسته

گلستان، گرگان، خیابان ولیعصر، عدالت 21، مجتمع افق، طبقه اول درصورت عدم پاسخگویی: 09054901399

32331506 017

شنبه ها و دوشنبه ها و چهارشنبه تا پنج شنبه از ساعت 16:00 تا ساعت 20:00

خدمات قابل ارائه
 • درمان دل درد نوزاد
 • درمان مننژیت کودکان
 • درمان هپاتیت a در کودکان
 • درمان زرد زخم کودکان
 • درمان هپاتیت b در کودکان
 • درمان هپاتیت c در کودکان
 • درمان هپاتیت d در کودکان
 • درمان هپاتیت e در کودکان
 • درمان هپاتیت g در کودکان
 • درمان روزئولا در کودکان
 • درمان کاوازاکی در کودکان
 • درمان سوراخ قلب نوزادان
آخرین سوال و جواب های عمومی دکتر مهیا گلدسته
مجموع 3 مورد.
دکتر مهیا گلدسته
الرژی
دکتر مهیا گلدسته
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

قبل  

دکتر مهیا گلدسته
ختنه
دکتر مهیا گلدسته
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

قبل  

دکتر مهیا گلدسته
سرماخوردگی نوزاد
دکتر مهیا گلدسته
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

قبل