اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

مطب دکتر گلدسته

گلستان، گرگان، خیابان ولیعصر، عدالت 21، مجتمع افق، طبقه اول درصورت عدم پاسخگویی: 09054901399

32331506 017

شنبه ها و دوشنبه ها و چهارشنبه تا پنج شنبه از ساعت 16:00 تا ساعت 20:00

خدمات قابل ارائه
 • درمان دل درد نوزاد
 • درمان مننژیت کودکان
 • درمان هپاتیت a در کودکان
 • درمان زرد زخم کودکان
 • درمان هپاتیت b در کودکان
 • درمان هپاتیت c در کودکان
 • درمان هپاتیت d در کودکان
 • درمان هپاتیت e در کودکان
 • درمان هپاتیت g در کودکان
 • درمان روزئولا در کودکان
 • درمان کاوازاکی در کودکان
 • درمان سوراخ قلب نوزادان
آخرین سوالات دکتر گلدسته
مجموع 3 مورد.
دکتر مهیا گلدسته
سرفه شدید
دکتر مهیا گلدسته
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر مهیا گلدسته
اختلال خواب
دکتر مهیا گلدسته
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر مهیا گلدسته
چشم
دکتر مهیا گلدسته
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان