نوبت دهی اینترنتی
P
گلستان، گرگان، خیابان ولیعصر، عدالت 21، مجتمع افق، طبقه اول درصورت عدم پاسخگویی: 09054901399 (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32331506 017
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
پنج شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00