فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۹۳
متخصص پوست، مو و زیبایی
۱۳۹۷
دارای بورد تخصصی