دکتر ناهید همتیان بروجنی
دکتر ناهید همتیان بروجنی
آذربایجان غربی ، بوكان
شماره نظام : 147916
نوبت دهی اینترنتی
P
آذربایجان غربی، بوكان، بلوار شهدا، بیمارستان شهید دکتر قلی پور (مسیر یابی)
تلفن تماس : 46230702 044
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 12:00 ظهر
یک شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 12:00 ظهر
دوشنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 12:00 ظهر
سه شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 12:00 ظهر
چهارشنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 12:00 ظهر