فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۶
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
۱۳۸۲
دارای بورد تخصصی
دکتر هومن محمودی پزشک متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و فارغ التحصیل سال ۱۳۸۲ می باشد. علاوه بر این وی دوره تکمیلی درمان دستی (مانیپولاسیون) جهت دردهای ستون مهره ها را تحت نظر پروفسور محمد فرجاد و دوره تکمیلی روش تحقیقات بالینی پیشرفته را در دانشگاه هاروارد گذرانده است. مرکز توانبخشی دکتر محمودی از مراکز پیشرو در درمان بیماریهای ناتوان کننده با منشأ مغزی در کشور می باشد. این مرکز از سال ۲۰۱۰ همکار مرکز مدولاسیون عصبی (neuromodulation lab) در دانشگاه هاروارد می باشد (رجوع کنید به www.neuromodulationlab.org بخش collaborators).
دکتر محمودی علاوه بر درمان بیماران مبتلا به مشکلات مغزی و مفاصل و استخوان به انجام تحقیقات در زمینه های مختلف مرتبط با پزشکی و مهندسی به خصوص روباتیک پزشکی (Medical Robotics)، مهندسی عصبی (Neural Engineering)، تحریکات غیر تهاجمی مغز (Non-Invasive Brain Stimulation)، و پزشکی از راه دور (Tele-Medicine) می پردازد.