مکان های من
P
فارس، شيراز، بلوار ارم، انتهای کوچه 15 (مسیر یابی)
تلفن تماس : 322270500 071
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00