نوبت دهی اینترنتی
P
کرمان، كرمان، خیابان شهید کامیاب ،کوچه 3 ،بیمارستان مهرگان، طبقه سوم (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32267837 034
ساعات پاسخدهی تلفن ها
یک شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00
دوشنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00
سه شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00

P
کرمان، كرمان، انتهای خیابان رجایی، کلینیک ثامن الحجج (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32715062 034
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00