دکتر داریوش ایرجی فر

دکتر داریوش ایرجی فر

مطب میدان شهدا

البرز، کرج، میدان شهدا، خیابان مظاهری، بعد از بانک رفاه، ساختمان نگین البرز

****32247 026 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه ها و دوشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 15:00 تا ساعت 15:30

معبر معلولین ندارد
پارکینگ