دکتر کیومرث ایزدپناه
دکتر کیومرث ایزدپناه
فارس ، شيراز
شماره نظام : 110971
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 7 ساعت
مشاوره ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد 9 خرداد
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۸
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
۱۳۸۷
دارای بورد تخصصی