دکتر کیومرث ایزدپناه
دکتر کیومرث ایزدپناه
فارس ، شيراز
شماره نظام : 110971
نوبت دهی اینترنتی
P
فارس، شيراز، خیابان زند، روبروی بیمارستان سعدی، ساختمان کیمیا، طبقه 6، واحد 6 (مسیر یابی)
تلفن تماس : 09012940953
موبایل منشی : 09012940953
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 12:00 ظهر

P
فارس، فسا، میدان ابن سینا، بیمارستان ولی عصر (مسیر یابی)
موبایل منشی : 09012940953
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 12:00 ظهر الی 19:00
دوشنبه ها : از ساعت 12:00 ظهر الی 19:00