نوبت دهی اینترنتی
P
فارس، فسا، خیابان حافظ، روبرو داروخانه شبانه روزی، ساختمان امیر، طبقه 3 (مسیر یابی)
تلفن تماس : 53319868 071
موبایل منشی : 09012940953
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 10:00 صبح الی 12:00 ظهر

P
فارس، فسا، میدان ابن سینا، بیمارستان ولی عصر (مسیر یابی)
موبایل منشی : 09012940953
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 12:00 ظهر الی 19:00
دوشنبه ها : از ساعت 12:00 ظهر الی 19:00