دکتر رزیتا جعفری
دکتر رزیتا جعفری شماره نظام پزشکی (95608)
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ رینولوژی

تهران

دکتر رزیتا جعفری
کسیت برانکیال یا همو...
دکتررزیتا جعفری
متخصص گوش، حلق و بین...

قبل  

دکتر رزیتا جعفری
افت شنوایی در فرکانی...
دکتررزیتا جعفری
متخصص گوش، حلق و بین...

قبل  

دکتر رزیتا جعفری
متخصص گوش حلق و بینی
دکتررزیتا جعفری
متخصص گوش، حلق و بین...

قبل  

دکتر رزیتا جعفری
خروپف
دکتررزیتا جعفری
متخصص گوش، حلق و بین...

قبل  

دکتر رزیتا جعفری
گلودرد ومشکل در بلع
دکتررزیتا جعفری
متخصص گوش، حلق و بین...

قبل  

دکتر رزیتا جعفری
گلودرد و گرفتگی صدا
دکتررزیتا جعفری
متخصص گوش، حلق و بین...

قبل  

دکتر رزیتا جعفری
سینوس
دکتررزیتا جعفری
متخصص گوش، حلق و بین...

قبل  

دکتر رزیتا جعفری
التهاب چشم در اثر سی...
دکتررزیتا جعفری
متخصص گوش، حلق و بین...

قبل  

دکتر رزیتا جعفری
عفونت لوزه
دکتررزیتا جعفری
متخصص گوش، حلق و بین...

قبل  

دکتر رزیتا جعفری
خونریزی بینی
دکتررزیتا جعفری
متخصص گوش، حلق و بین...

قبل