دکتر رزیتا جعفری
دکتر رزیتا جعفری شماره نظام پزشکی (95608)
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ رینولوژی

تهران

دکتر رزیتا جعفری
کسیت برانکیال یا همو...
دکتر رزیتا جعفر...
متخصص گوش، حلق و بین...

قبل  

دکتر رزیتا جعفری
افت شنوایی در فرکانی...
دکتر رزیتا جعفر...
متخصص گوش، حلق و بین...

قبل  

دکتر رزیتا جعفری
متخصص گوش حلق و بینی
دکتر رزیتا جعفر...
متخصص گوش، حلق و بین...

قبل  

دکتر رزیتا جعفری
خروپف
دکتر رزیتا جعفر...
متخصص گوش، حلق و بین...

قبل  

دکتر رزیتا جعفری
گلودرد ومشکل در بلع
دکتر رزیتا جعفر...
متخصص گوش، حلق و بین...

قبل  

دکتر رزیتا جعفری
گلودرد و گرفتگی صدا
دکتر رزیتا جعفر...
متخصص گوش، حلق و بین...

قبل  

دکتر رزیتا جعفری
سینوس
دکتر رزیتا جعفر...
متخصص گوش، حلق و بین...

قبل  

دکتر رزیتا جعفری
التهاب چشم در اثر سی...
دکتر رزیتا جعفر...
متخصص گوش، حلق و بین...

قبل  

دکتر رزیتا جعفری
عفونت لوزه
دکتر رزیتا جعفر...
متخصص گوش، حلق و بین...

قبل  

دکتر رزیتا جعفری
خونریزی بینی
دکتر رزیتا جعفر...
متخصص گوش، حلق و بین...

قبل