مکان های من
P
تهران، چهارراه فرمانیه، جنب باشگاه فرمانیه، ساختمان پزشکان 241، طبقه 4، واحد14
تلفن تماس : 26118107 021
موبایل منشی : 09036263503 (کرمی)
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 19:00
یک شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 14:00
دوشنبه ها : از ساعت 17:00 الی 16:00
چهارشنبه ها : از ساعت 13:00 الی 18:00
جهت مشاهده مسیر توصیه شده و وضعیت ترافیک، مبدا خود رامشخص نمایید: