نوبت دهی اینترنتی
P
کردستان، سنندج، خیابان مولوی، ساختمان راژه، طبقه دوم، واحد یک (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33226566 087
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 21:00
دوشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 21:00
سه شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 21:00