نوبت دهی اینترنتی
P
خوزستان، دزفول، ابتدای جاده دزفول اندیمشک، روبروی تیپ 292 زرهی دزفول، بیمارستان گنجویان (مسیر یابی)
تلفن تماس : 42422040 061 - 42422049 061
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00
پنج شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 20:00