فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۹۳
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
۱۳۹۷
دارای بورد تخصصی