نوبت دهی اینترنتی
P
فارس، شيراز، خیابان فلسطین، چهارراه هدایت، ساختمان سبز، طبقه اول (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32306655 071
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 21:00
یک شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 21:00
دوشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 21:00
سه شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 21:00
چهارشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 21:00
پنج شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 13:00