نوبت دهی اینترنتی
P
خوزستان، اهواز، گلستان، ابتدای بوستان، نبش خیابان همدان، مجتمع آرتینا، طبقه 1 (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33211503 061
موبایل منشی : 09160556616
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 21:30
یک شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 21:30
دوشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 21:30
سه شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 21:30
چهارشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 21:30
پنج شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 21:30