دکتر لیلا سعیدی
دکتر لیلا سعیدی شماره نظام پزشکی (89301)
متخصص زنان، زایمان و نازایی

تهران ، ری

فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۰
دانشگاه علوم پزشکی تهران
متخصص زنان، زایمان و نازایی
۱۳۸۶
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای بورد تخصصی