دکتر امیر حسن محبوبی
دکتر امیر حسن محبوبی شماره نظام پزشکی (57320)
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی و فلوشیپ اورولوژی کودکان

تهران

خدمات قابل ارائه توسط دکتر امیر حسن محبوبی
درمان شب ادراری
جراحی کلیه کودکان
درمان بیضه نزول نکرده
درمان هیدروسل
درمان تنگی مجرای ادراری
درمان برگشت ادرار از مثانه به کلیه (ریفل ...
درمان هیپوسپادیاس
درمان کجی آلت
درمان بی اختیاری ادرار
جراحی مثانه کودکان