خدمات قابل ارائه توسط دکتر امیر حسن محبوبی
درمان شب ادراری
جراحی کلیه کودکان
درمان بیضه نزول نکرده
درمان هیدروسل
درمان تنگی مجرای ادراری
درمان برگشت ادرار از مثانه به کلیه (ریفل ...
درمان هیپوسپادیاس
درمان کجی آلت
درمان بی اختیاری ادرار
جراحی مثانه کودکان