فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۲
دانشگاه علوم پزشکی ایران
متخصص پوست، مو و زیبایی
۱۳۷۷
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی