دکتر ملیحه امانی
دکتر ملیحه امانی
خراسان رضوی ، گناباد
شماره نظام : 151551
نوبت دهی اینترنتی
P
خراسان رضوی، گناباد، خیابان امام خمینی (مسیر یابی)
تلفن تماس : 57236833 051
ساعات پاسخدهی تلفن ها
سه شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 11:00 صبح
چهارشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 11:00 صبح

P
خراسان رضوی، گناباد، خیابان ناصر خسرو (مسیر یابی)
تلفن تماس : 57207 051
ساعات پاسخدهی تلفن ها
سه شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 19:00
چهارشنبه ها : از ساعت 17:00 الی 19:00