دکتر مریم علی زاده فروتن
دکتر مریم علی زاده فروتن
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی
مازندران ، ساري
شماره نظام : 85234
نوبت دهی اینترنتی
P
مازندران، ساري، بلوار خزر، کلینیک فوق تخصصی طوبی (باغبان) (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33044000 011
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 14:00 الی 19:00
دوشنبه ها : از ساعت 14:00 الی 19:00
چهارشنبه ها : از ساعت 14:00 الی 19:00