نوبت دهی اینترنتی
P
مازندران، ساري، بلوار خزر، درمانگاه طوبی (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33240002 011
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00